ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ СУМСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ СУМСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

Відбулося перше у 2014 році засідання Сумського обласного відділення МСПУ та літера-турно-художнього клубу «Грань». З інформацією про діяльність письменницької органі-зації в минулому році виступив голова Сумського обласного відділення МСПУ Ремньов М. О.

Він відзначив, що у 2013 році Сумським обласним відділенням МСПУ проводилась знач-на робота по прийому нових членів МСПУ, видавничій діяльності, зустрічі з читачами, був створений літературно-художній клуб «Грань», у якому спільно з міською бібліоте-кою ім. Т. Г. Шевченка також проводились різні заходи, відновлений сайт письменницької організації та інше.

В минулому році до спілки було прийнято 7 нових письменників. Серед них: П’янко- ва В. О., Столярову Т. С., Кочі Ю. В., Прус Т. О., Возного П. А., Гусак Б. В., Фурзен- ко Н. І.

Зараз у Сумському обласному відділенні МСПУ налічується 21 письменник.

Впродовж року коштами авторів та за рахунок спонсорів було випущено 9 книжок. В тому числі Воробйової О. С. «Моя лучезарная даль» та «Коли плачуть церковні дзвони», Шра-мка О. С. «Гарцює в «телику» бомонд», Прус Т. О. «Край мого дитинства», Летюки (ЛІВ) І. В. «Души прекрасные порывы», Фурзенко Н. І. «Откровение», Гапеєвої Ж. С. «Ты то-лько позови…», Усенка О. Д. «Скажи мені, доле…», Костенка Г. О. (Юрій Ош) «Наоста-нок».

Член МСПУ, редактор альманаху «Книга жизни» Сокуренко С. Я. у 2013 році надрукував 4 альманахи. Один з них повністю присвячений творчості письменників Сумського відді-лення МСПУ, в кожному з інших також знайшла відображення творчість членів спілки.

Письменники відділення друкувались у різних виданнях України та закордону, виступали на радіо і телебаченні.

У минулому році було проведено близько 30 зустрічей з читачами. Основні з них пройшли на базі міської бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка. Вони носили колективний характер. Тобто з читачами зустрічались декілька членів МСПУ. Самою масовою і результативною була зустріч, присвячена творчості всього Сумського обласного відділення МСПУ. Всі пись-менники розповіли свої біографії, прочитали твори. Зустріч мала великий резонанс. Осо-бливо серед студентів гуманітарних факультетів вузів. Наприклад, на сайті факультету журналістики політехнічного університету була розміщена докладна інформація з фото-графіями про зустріч. Вона користувалась попитом у студентів до кінця минулого року.

Окрім колективних проводились зустрічі з читачами окремих авторів. Найбільше таких зустрічей провели Костенко Г. О., Воробйова О. С., Сокуренко С. Я., Прус Т. О. Також зустрічались з читачами Ремньов М. О., Летюка І. В., Гапеєва Ж. С., Шрамко О. С., П’янков В. О. та інші.

На базі Сумського обласного відділення МСПУ та бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка (завідую-ча бібліотекою Л. М. Стадниченко , куратор завідуюча абонементом бібліотеки А. В. Ко-лієнко) був створений літературно-художній клуб «Грань». Регулярно проводились його засідання. З особливим успіхом пройшли засідання, які були присвячені життю і творчос-ті Олександра Пушкіна, Ліни Костенко, перебуванню на Луці Антона Чехова.

Письменники відділення регулярно дарували свої нові твори бібліотеці ім. Т. Г. Шевчен-ка. Вони передали туди за рік більше 50 примірників. Особливо слід відзначити Усен- ка О. Д. Він передав бібліотеці та її філіалам близько 30 книг.

Члени МСПУ передали бібліотеці повністю підписку за рік газети «Отражение». В тому числі Сокуренко С. Я. – всі випуски альманаху «Книга жизни».

На засіданні відбулася презентація нової книги Усенка О. Д. «Скажи мені, доле…». Інфо-рмацію про творчість автора і про нову книгу зробила його дружина Усенко Т. К. В обго-воренні книги прийняли участь: Воробйова О. С., Нестеренко О. П., Летюка І. В., Фурзе-нко Н. І.

Дуже зацікавила присутніх творчість сумчанина Пирогова Д. Г. Автор уже пішов з життя. При житті він видав три книги: роман «Землею і водою» про період боротьби українсько-го народу проти польських і турецько-татарських поневолювачів, роман «Без хреста і до-мовини» про голодомор в Україні, книгу повістей та оповідань «Невиліковні рани» про Велику Вітчизняну війну.

Зараз справу батька продовжує його син, головний інженер заводу атомного насособуду-вання НВО ім. Фрунзе Пирогов О. Д. Нещодавно він видав у Києві накладом тисячу при-мірників книгу оповідань і фрагментів із записників батька «Великобобрицькі та нижньо-сироватські роздуми про державу».

Пирогова О. Д. представив і розповів про творчість його батька один з редакторів і автор передмови до книги Шрамко О. С.

Потім детальний аналіз творчості батька зробив його син Пирогов О. Д. В обговоренні книг прийняли участь Кочі Ю. В., Фурзенко Н. І. та інші.

Всі надруковані книги цих двох авторів були передані безкоштовно на засіданні до Сум-ської міської бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка.

У новому, 2014 році, перед творчим колективом Сумського обласного відділення МСПУ стоять нові завдання. Їх успішне вирішення буде залежати від ініціативи та активності кожного члена письменницької організації.

 

 

 

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.